ADK kurs gjennomføring

ADK kurset gjennomføres normalt over 3 uker, med tilsammen 105 timer. I tillegg kommer eksamen, som varer inntil 5 timer. Læreplanen består av 14 teoretiske delmål hvor det blir endel “klasseromsundervisning”. Ved gjennomgang av disse teoretiske delmålene anbefales det å vise praktiske eksempler i grøfteanlegget til ADK lærestedet. Dette for å få litt avveksling i undervisningen. I tillegg vil praktiske eksemler være nyttig for å kunne presentere nyheter innen både materiell, utstyr og utførelse.

Praksisgjennomføring på ADK-kurs

På ADK-kurs er gjennomføring av praksis en viktig del av undervisningen. Kandidatene skal bygge et ledningsanlegg hvor forskjellige rørmaterialer tas i bruk.Bruk av riktig sammentrekningsverktøy er viktig, da monteringsanvisningen for de forskjellige rørmaterialene krever at sammenskjøting av rørene skal skje etter en gitt prosedyre. Her ses kursdeltakere i aksjon hvor DN 150/100 duktile støpejernsrør, med Tyton muffeskjøter, sammentrekkes ved hjelp av godkjent sammentrekningsverktøy. For enkelte kursdeltakere er det første gangen de benytter slikt utstyr.

 

Resertifisering

1. januar 2008 kom det ny læreplan for ADK kurset.

Gyldighetstiden for ADK sertifikatet ble forandret, fra å ikke ha begrenset gyldighetstid, til å ha en begrensning på 6 år.

Fra og med 1. januar 2009 har derfor ADK sertifikatet en gyldighet på 6 år.

Man kan fornye ADK sertifikatet, men det må skje før sertifikatet går ut (gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato + 6 måneder). Man må ta et 14 timers oppfriskningskurs og avlegge en liten eksamen. ADK rådet har utarbeidet en læreplan for dette oppfriskningskurset. I korte trekk er denne læreplan en kortversjon av dagens ADK læreplan, med fokus på nyheter som har skjedd de senere år. For gjennomføring av ADK resertifisering: Kontakt ditt ADK lærested.

Info om Kurset: Sem 

 • Pris kr 19500,- pr deltaker 
 • Oppstart 14 Januar 2023 (ferdig 19 februar 2023)
 • Kurset vil gå over 6 helger (lørdag/søndag) 09:00 til 17:00
 • 15% Rabatt for MEF medlemer
 • Kursplan og adresse vil bli sendt ved påmelding. 
 • Adresse: Broen 6, 3170 Sem
 

Info om Kurset: Gvarv

 • Pris kr 19500,- pr deltaker 
 • Oppstart 28 januar 2023 kl 09:00 
 • Sted: Gvarv (Aarnes kafeteria) Stannavegen 302, Gvarv
 • Kurset vil gå over 6 helger (lørdag/søndag) Ferdig søndag 05 mars 2023
 • Kursplan og adresse vil bli sendt ved påmelding. 
 • Kurset er satt opp i 6 helger (lørdag og søndag) 09:00-17:00
 

Påmelding gjøres på mail: kurs@kompetanseas.no 

Ved påmelding så oppgi:

 • Antall deltakere 
 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-post adresse
 • Faktura adresse
 • Firma
 • Kurs sted (Gvarv eller Sem) 
 

Påmelding er bindende. Faktura sendes til e-postadresse som er oppgitt 

Det vil ikke utstedes bevis før faktura er betalt.

Ved påmelding vil du innen kort tid motta en e-post med bekreftelse fra kursansvarlig Per Ole Hals.

Avmelding: Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 600.- Ved avmelding senere enn 5 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.

Manglende oppmøte: Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65.

Kompetanse AS kan avlyse kurs dersom det er for få deltakere. Beskjed om avbestilling vil sendes ut senest 5 virkedager før kursdagen.