ADK kurs gjennomføring

ADK kurset gjennomføres normalt over 3 uker, med tilsammen 105 timer. I tillegg kommer eksamen, som varer inntil 5 timer. Læreplanen består av 14 teoretiske delmål hvor det blir endel “klasseromsundervisning”. Ved gjennomgang av disse teoretiske delmålene anbefales det å vise praktiske eksempler i grøfteanlegget til ADK lærestedet. Dette for å få litt avveksling i undervisningen. I tillegg vil praktiske eksemler være nyttig for å kunne presentere nyheter innen både materiell, utstyr og utførelse.

Praksisgjennomføring på ADK-kurs

På ADK-kurs er gjennomføring av praksis en viktig del av undervisningen. Kandidatene skal bygge et ledningsanlegg hvor forskjellige rørmaterialer tas i bruk.Bruk av riktig sammentrekningsverktøy er viktig, da monteringsanvisningen for de forskjellige rørmaterialene krever at sammenskjøting av rørene skal skje etter en gitt prosedyre. Her ses kursdeltakere i aksjon hvor DN 150/100 duktile støpejernsrør, med Tyton muffeskjøter, sammentrekkes ved hjelp av godkjent sammentrekningsverktøy. For enkelte kursdeltakere er det første gangen de benytter slikt utstyr.

 

Info om Kurset: Sem 

 • Pris kr 19500,- pr deltaker 
 • Oppstart 14 Januar 2023 (ferdig 19 februar 2023)
 • Kurset vil gå over 6 helger (lørdag/søndag) 09:00 til 17:00
 • 15% Rabatt for MEF medlemer
 • Kursplan og adresse vil bli sendt ved påmelding. 
 • Adresse: Broen 6, 3170 Sem
 
 

Påmelding gjøres på mail: kurs@kompetanseas.no 

Ved påmelding så oppgi:

 • Antall deltakere 
 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-post adresse
 • Faktura adresse
 • Firma
 • Kurs sted (Gvarv eller Sem) 
 

Påmelding er bindende. Faktura sendes til e-postadresse som er oppgitt 

Det vil ikke utstedes bevis før faktura er betalt.

Ved påmelding vil du innen kort tid motta en e-post med bekreftelse fra kursansvarlig Per Ole Hals.

Avmelding: Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 600.- Ved avmelding senere enn 5 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.

Manglende oppmøte: Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65.

Kompetanse AS kan avlyse kurs dersom det er for få deltakere. Beskjed om avbestilling vil sendes ut senest 5 virkedager før kursdagen.