ADK-1 Kurs

ADK kurs gjennomføring

ADK kurset gjennomføres normalt over 3 uker, med tilsammen 105 timer. I tillegg kommer eksamen, som varer inntil 5 timer. Læreplanen består av 14 teoretiske delmål hvor det blir endel “klasseromsundervisning”. Ved gjennomgang av disse teoretiske delmålene anbefales det å vise praktiske eksempler i grøfteanlegget til ADK lærestedet. Dette for å få litt avveksling i undervisningen. I tillegg vil praktiske eksemler være nyttig for å kunne presentere nyheter innen både materiell, utstyr og utførelse.

Praksisgjennomføring på ADK-kurs

På ADK-kurs er gjennomføring av praksis en viktig del av undervisningen. Kandidatene skal bygge et ledningsanlegg hvor forskjellige rørmaterialer tas i bruk.Bruk av riktig sammentrekningsverktøy er viktig, da monteringsanvisningen for de forskjellige rørmaterialene krever at sammenskjøting av rørene skal skje etter en gitt prosedyre. Her ses kursdeltakere i aksjon hvor DN 150/100 duktile støpejernsrør, med Tyton muffeskjøter, sammentrekkes ved hjelp av godkjent sammentrekningsverktøy. For enkelte kursdeltakere er det første gangen de benytter slikt utstyr.

 

Resertifisering

1. januar 2008 kom det ny læreplan for ADK kurset.

Gyldighetstiden for ADK sertifikatet ble forandret, fra å ikke ha begrenset gyldighetstid, til å ha en begrensning på 6 år.

Fra og med 1. januar 2009 har derfor ADK sertifikatet en gyldighet på 6 år.

Man kan fornye ADK sertifikatet, men det må skje før sertifikatet går ut (gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato + 6 måneder). Man må ta et 14 timers oppfriskningskurs og avlegge en liten eksamen. ADK rådet har utarbeidet en læreplan for dette oppfriskningskurset. I korte trekk er denne læreplan en kortversjon av dagens ADK læreplan, med fokus på nyheter som har skjedd de senere år.