Arbeidsvarsling del 1 og 2

Arbeidsvarsling Del 1:    

Arbeidsvarsling Del 2:    

Ta kontakt for info 

Kurs 1

Formål med opplæringen
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved
arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe og oppnådd kompetanse
Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.
De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på
enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs
type 2.
De som har kurs type 1 trenger ikke kurs type 0.

Krav til kursholder
Ansvarlig kursholder skal ha gyldig godkjenning fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Arbeidsmåter
Opplæringen skal skje i form av klasseroms undervisning. I spesielle tilfeller kan kurset ha
fokus på den spesielle typen arbeid deltakerne vil utføre.
Opplæringen skal inneholde eller avsluttes med en kort test som viser om innholdet er forstått. Dette kan også inngå som del av gruppeoppgaver der det er formålstjenlig.
130

Varighet på sertifiseringen
Varighet på sertifiseringen er 5 år. Dersom testen ikke bestås, skal nytt komplett kurs med
eksamen gjennomføres.
Re-sertifisering
Re-sertifisering gjøres ved gjennomgang av nytt fullstendig kurs 1 innen 5 år.  NB det blir ikke servert mat/drikke