Maskinfører kurs

 
Maskinklasser:
 • M2 = Gravemaskin
 • M4 = Hjullaster
 • M6 = Dumper
 
Opplæringsplanen omhandler følgende punkter:
1 undervisningstime er 45 minutter undervisning

MODUL 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 undervisningstimer)
 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått) 

MODUL 2.1 Teorikurs – Maskinfører (24 undervisningstimer)

 • Innledning med krav til maskinfører
 • Bruksområder for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen
 • Ulykker med maskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg
 • Oppbygging av forskjellige maskintyper
 • Vedlikehold
 • Hydraulikk
 • Dieselmotor
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Øvingsoppgaver
 • Eksamen

MODUL 3.1 Praktisk bruk – Grunnleggende praktisk opplæring (8 undervisningstime)

 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle maskiner
 • Kontrollpunkter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Bruksområder og betjening av aktuelle maskiner
 • Maskinens arbeidsområde
 • Maskin brukt til løfting av last
 • Bruk av løfteredskap
 • Praktisk bruk av maskinen
 • Forklaring av M klasser for maskin over 15 kw:
 
Det finnes flere varianter man kan velge for å få utstedet kompetansebevis for maskin-klassene.
– Man kan inngå en fadderavtale med opplæringsbedriften, altså Kompetanse AS. Den praktiske delen av opplæringen vil da dedikeres til en fadder i bedriften, som må dokumentere praksisen. Når praksisen er godkjent kommer vi og tar en oppkjøring, for så å utstede kompetansebevis.
– Man kan også ta all praksis i opplæringsbedriften. Kompetanse AS setter da opp en praksis uke som man melder seg på. Ta kontakt ved interesse. 
 
Etter fullført kurs, bestått praktisk- og teoretisk eksamen, utstedes det kompetansebevis fra sentralregisteret på sertifisert opplæring.
Kurset vil i sin helhet gjennomføres på Norsk, men kan ordne med tolk og læremateriell på Engelsk og Polsk. Ta kontakt for mer info
– Pris: Fadderløsning i bedrift for M2, M4 og M6 Ta kontakt
– Pris: Oppkjøring for fadderavtale Ta kontakt
– Pris: Praksis i Kompetanse AS Ta kontakt