G11 stropp og anhuker 

pris 5800,- 
Kurset inneholder
 • Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Modul 2.3 – G11 Stropp og anhuker
Kurset vil gi deg grunnleggende teoretiske kunnskaper om riktig valg, kontroll, bruk og vedlikehold av ulike typer løfteredskap. (Forskrift om utførelse av arbeid § 10-1og § 10-2).

Følgende emner blir gjennomgått:

 • Løfteutstyr, ord og uttrykk

 • Anhuking og tyngdepunkt

 • Løftetabeller

 • Fiberstropper

 • Kjettingredskap

 • Ståltaustropper

 • Sjakler

 • Øyebolter og øyemuttere

 • Signaler og tegn, styring av last

 • Sikkerhetsregler

Målgruppe: Personell som er anhuker og bruker løfteredskap, og som gir signaler til kranfører.

Praktisk informasjon: Kurset holdes over 2 dager. Kursarrangør sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Påmelding er bindende. Faktura sendes til e-postadresse som er oppgitt 

Det vil ikke utstedes bevis før faktura er betalt.

Ved påmelding vil du innen kort tid motta en e-post med bekreftelse fra kursansvarlig Per Ole Hals.

Avmelding: Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 600.- Ved avmelding senere enn 5 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.

Manglende oppmøte: Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65.

Kompetanse AS kan avlyse kurs dersom det er for få deltakere. Beskjed om avbestilling vil sendes ut senest 5 virkedager før kursdagen.