G8 Lastebilkran – Modul 2.8 og 3.8

Pris 9900,- for modul 2.8 og 3.8

Kurset holdes i Vestfold/Tønsberg 

Vurdering og utstedelse av kompetansebevis etter opplæring i bedrift (fadder avtale) 2800,-

Teori – Modul 2.8
Kurset for lastebilkranfører fokuserer på sikkerhet ved relaterte oppgaver. Teori delen gir grunnleggende kunnskap om forebygging av ulykker og bruk av kran. Kurset avsluttes med teoretisk prøve. Mål: Sikre trygg og sikker arbeidsutførelse.

Følgende emner blir gjennomgått:

 • Krav til kranfører
  Bruksområder for lastebilkraner
  Oppbygging. Konstruksjon og virkemåte
  Hydraulikk/elektronikk, mekanikk
  Stabilitet
  Lastdiagram
  Ståltau/blokker
  Oppstilling og bruk av lastebilkran
  Sertifisering/dokumentasjon
Praktisk bruk – Modul 3.8
Den praktiske delen av kranopplæringen fokuserer på å gi deltakerne kunnskap om bruk, konstruksjon og virkemåte for kraner. De vil få opplæring fra erfarne instruktører og øve på å bruke kraner i en reell arbeidssituasjon, med mål om å håndtere kranene trygt og effektivt. Gjennom øvelsene vil deltakerne lære å unngå ulykker og skader, for å bli godt forberedt på å utføre sitt arbeid som kranførere på en sikker måte.

Følgende emner blir gjennomgått:

 • Funksjon og virkemåte
  Kontrollsted og type kontroll før, under og etter kjøring
  Oppstilling og betjening
  Veltelinjer og stabilitet i praksis
  Overlastsikkerhetsutstyr
  Praktisk bruk avløfteredskap
  Lastdiagram
  Kjøreteknikk
  Krokblokk
  Ekstrautstyr

Krav til forkunnskaper:

 • Modul 1.1
  G11 stroppekurs modul 2.3
 •  

Praktisk informasjon:
 • Modul 2.8 – 20 timer over 2 dager
  Modul 3.8 – 8 timer over 1 dag
  Modul 4.8 – 40 timer i egen bedrift, eller 24 timer hos opplæringsvirksomhet.
Kursarrangør sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset. 
Når du har gjennomført praktisk bruk, skal du ha praktisk kjøreopplæring. Det gjøres hos fadder i bedrift 40 timer eller med instruktør inntil 24 timer før praktisk prøve.

Se oppsatte datoer i påmeldingsskjemaet under 

 Påmelding er bindende. Faktura sendes til e-postadresse som er oppgitt 

Det vil ikke utstedes bevis før faktura er betalt.

Ved påmelding vil du innen kort tid motta en e-post med bekreftelse fra kursansvarlig Per Ole Hals.

Avmelding: Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 600.- Ved avmelding senere enn 5 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.

Manglende oppmøte: Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65.

Kompetanse AS kan avlyse kurs dersom det er for få deltakere. Beskjed om avbestilling vil sendes ut senest 5 virkedager før kursdagen.