Maskin klasser:
 1. M1 -Doser 
 2. M2 -Graver
 3. M3 -Veihøvel 
 4. M4 -Hjullaster
 5. M5 -Gravlaster
 6. M6 -Dumper
 • Komplett kurs med fadder avtale  7990,- 
 • Praksis hos Kompetanse AS koster 11200,- pr maskin klasse (dette er inkl utstedelse av kompetanse bevis og vurdering) 
 • Vurdering og utstedelse av kompetansebevis etter fadder avtale 2250,- pr maskin klasse
 
 
Opplæringsplanen omhandler følgende punkter:
 
MODUL 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (denne kan også gjennomføres på nett)
 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr
 • Farlig gods, merking og håndtering
 • Eksamen (skriftlig teoretisk prøve med krav om bestått) 

MODUL 2.1 Teorikurs – Maskinfører

 • Innledning med krav til maskinfører
 • Bruksområder for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen
 • Ulykker med maskiner. Ulykker generelt innen bygg og anlegg
 • Oppbygging av forskjellige maskintyper
 • Vedlikehold
 • Hydraulikk
 • Dieselmotor
 • Sertifisering/dokumentasjon
 • Øvingsoppgaver
 • Eksamen

MODUL 3.1 Praktisk bruk – Grunnleggende praktisk opplæring 

 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle maskiner
 • Kontrollpunkter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Bruksområder og betjening av aktuelle maskiner
 • Maskinens arbeidsområde
 • Maskin brukt til løfting av last
 • Bruk av løfteredskap
 • Praktisk bruk av maskinen
 • Forklaring av M klasser for maskin over 15 kw:
 
Det finnes flere varianter man kan velge for å få utstedet kompetansebevis for maskin-klassene. (modul 4)
– Man kan inngå en fadderavtale med opplæringsbedriften, altså Kompetanse AS. Den praktiske delen av opplæringen vil da dedikeres til en fadder i bedriften, som må dokumentere praksisen. Når praksisen er godkjent kommer vi og tar en oppkjøring, for så å utstede kompetansebevis. dette gjelder for M1, M2, M3, M4, M5 og M6
— praksis igjennom Kompetanse AS. det vil bli satt opp praksis kurs dette gjelder for M2, M4 og M6 (se påmeldings skjemaet under) 
 

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Påmelding er bindende. Faktura sendes til e-postadresse som er oppgitt 

Det vil ikke utstedes bevis før faktura er betalt.

Ved påmelding vil du innen kort tid motta en e-post med bekreftelse fra kursansvarlig Per Ole Hals.

Avmelding: Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 600.- Ved avmelding senere enn 5 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.

Manglende oppmøte: Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65.

Kompetanse AS kan avlyse kurs dersom det er for få deltakere. Beskjed om avbestilling vil sendes ut senest 5 virkedager før kursdagen.