E-KURS «SIKKER BRUK AV PERSONLØFTER»

Pris pr deltaker 2150,- eks mva (NB det er mva på E-kurs) 
dette kan gjennomføres på pc, tlf og nettbrett og er inkl lærebok på nett (norsk) 
 
E-kurset er basert på læreboken «Sikker bruk av personløfter»  og følger opplæringsplaner utarbeidet av personløfterforeningen og faggruppe i NOORSI.
E-kurset gjelder opplæring av personløfterførere. Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter ligger til grunn.
E-kurset er både på norsk og engelsk (e-lærebok er pr i dag bare på norsk) 
 
 
Etter gjennomført kurs skal deltageren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskollegaer, og at utstyret brukes i henhold til fabrikantens anvisninger.
I tillegg stilles det krav til spesifikk produktopplæring på den enkelte maskin, noe som skal dokumenteres
 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

  • Innledning og informasjon
  • Personløfterens konstruksjon og virkemåte
  • Stabilitet
  • Miljøet rundt personløfteren
  • Klassedeling, personløfter A-B-C
  • Kontroll og rapportering
  • Bruks og sikkerhetsbestemmelser

Praktisk informasjon:

  • Teoretisk opplæring A-B 7 timer og A-B-C 8 timer
  • Praktisk opplæring A-B 4 timer og A-B-C 6 timer (med instruktør) 
  • Alternativt dokumentasjon på praktisk opplæring fra arbeidsgiver om at kandidaten har fått tilstrekkelig praksisopplæring i bedriften. følgende gjelder, som må kunne dokumenteres skriftlig. Klasse A+B 25 timer og Klasse A+B+C 50 timer
Dokumentasjon på praksis må sendes inn før det utstedes kompetansebevis fra SFS

Eller så kan en av våre instruktører ta praksis opplæringen bedriftinternt (Vestfold/Tønsberg) ta kontakt for pris

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

Påmelding er bindende. Faktura sendes til e-postadresse som er oppgitt 

Det vil ikke utstedes bevis før faktura er betalt.

Ved påmelding vil du innen kort tid motta en e-post med bekreftelse fra kursansvarlig Per Ole Hals.

Avmelding: Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 600.- Ved avmelding senere enn 5 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.

Manglende oppmøte: Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65.

Kompetanse AS kan avlyse kurs dersom det er for få deltakere. Beskjed om avbestilling vil sendes ut senest 5 virkedager før kursdagen.