Personløfter A+B

 • Kurs dato: 
Ta kontakt 
Etter gjennomført kurs skal deltageren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskollegaer, og at utstyret brukes i henhold til fabrikantens anvisninger.
I tillegg stilles det krav til spesifikk produktopplæring på den enkelte maskin, noe som skal dokumenteres
 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 • Innledning og informasjon
 • Personløfterens konstruksjon og virkemåte
 • Stabilitet
 • Miljøet rundt personløfteren
 • Klassedeling, personløfter A-B-C
 • Kontroll og rapportering
 • Bruks og sikkerhetsbestemmelser

Praktisk informasjon:

 • Teoretisk opplæring A-B 7 timer og A-B-C 8 timer
 • Praktisk opplæring A-B 4 timer og A-B-C 6 timer
 • Alternativt dokumentasjon på praktisk opplæring fra arbeidsgiver om at kandidaten har fått tilstrekkelig praksisopplæring i bedriften. følgende gjelder, som må kunne dokumenteres skriftlig. Klasse A+B 25 timer og Klasse A+B+C 50 timer

Ta kontakt for pris