C1 og C2 Teleskoptruck

Teori:

 • Bruksområder og praktisk bruk av teleskoptruck

 • Ulykker med teleskoptruck

 • Konstruksjon og virkemåte

 • Støtteben og stabilitet

 • Bomkonstruksjon – funksjon og virkemåte.

 • Overlastsystem

 • Lastdiagram

 • Oppstilling – vurdering av oppstillingsplass, teleskoparmens arbeidsradius, m.v.

Praktisk opplæring C1 og C2:

 • Hovedkomponenter og tilleggsutstyr

 • Kontrollpunkter

 • Funksjonstest

 • Kjøretrening/Oppstilling

 • Praktisk prøve

  Tilleggspraksis for utvidelse til C2

 • Hovedkomponenter, funksjonsmåte og sikkerhet

 • Kjøretrening/oppstilling

 • Praktisk prøve

Krav til forkunnskaper:

 • Du må ha fylt 17 år (bevis utstedes når deltaker har fylt 18 år).

 • Du må inneha kompetansebevis for

  • enten T4 Motvektstruck (Modul 2.2)

  • eller M1-M6 Masseforflytningsmaskin (Modul 2.1)

  • eller G8 Lastebilkran (Modul 2.8)

Praktisk informasjon: Kursarrangør sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset. 
Praktisk opplæring:

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en praktisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker.

Bestått teoretisk og praktisk prøve danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C1. Dersom praksis for rundtsvingende teleskoptruck er bestått danner det grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C2.

 • Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse (T) truck eller (M) masseforflytningsmaskin:

  • 4 timer i opplæringsvirksomhet eller 8 timer i bedrift

 • Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse G8 Lastebilkran

  • 8 timer i opplæringsvirksomhet eller 16 timer i bedrift

   Pris 10500,- inkl praksis og kompetansebevis

   Kurs i 2024

   11 mai til 12 mai

   16 november til 17 november

Påmelding er bindende. Faktura sendes til e-postadresse som er oppgitt i feltet “E-post for faktura”. eller til faktura adresse.

Det vil ikke utstedes bevis før faktura er betalt.

Ved påmelding vil du innen kort tid motta en e-post med bekreftelse fra kursansvarlig Per Ole Hals.

Avmelding: Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 600.- Ved avmelding senere enn 5 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.

Manglende oppmøte: Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65.

Kompetanse AS kan avlyse kurs dersom det er for få deltakere. Beskjed om avbestilling vil sendes ut senest 5 virkedager før kursdagen.