Truckfører kurs

 
Truck klasser T1-T4
Opplæringsplanen omhandler følgende punkter:
Undervisningstime er 45 min 
  • Modul 1.1 Felles del 8 timer.
  • Modul 2.2 Teoretisk opplæring, Løfte- og stablevogner for gods 14 timer.
  • Modul 3.2 Praktisk kjøreopplæring 6 timer.
 
Det finnes flere varianter man kan velge for å få utstedet kompetansebevis for Truck klasser:
– Man kan inngå en fadderavtale med opplæringsbedriften, altså Kompetanse AS. Den praktiske delen av opplæringen vil da dedikeres til en fadder i bedriften, som må dokumentere praksisen. Når praksisen er godkjent, kommer vi og tar en oppkjøring. Kompetansebevis vi så utsendes.
– Man kan også ta all praksis i opplæringsbedriften. Kompetanse AS setter opp en praksis uke som man melder seg på. Ta kontakt ved interesse. 
 
Etter fullført kurs, bestått praktisk- og teoretisk eksamen, utstedes det kompetansebevis fra sentralregisteret på sertifisert opplæring.
Kurset vil i sin helhet gjennomføres på Norsk, men kan ordne med tolk og læremateriell på Engelsk og Polsk. Ta kontakt for mer info.
– Pris: Ta kontakt