Truckfører kurs pris 6900,- 

Kurset holdes i Tønsberg/Vestfold

kurset inneholder
  • Modul 1.1 
  • Modul 2.2 teori truck 
  • Modul 3.2 praksis opplæring (T4)
  • Modul 4.2 praksis (T4)
  • Utstedelse av kompetansebevis (T4)

For andre klasser kan dette gjennomføres på fadderavtale , da kommer oppkjøring og utstedelse av kompetansebevis i tillegg på 2500,- 

 
 

Under kurset vil deltakerne lære om ulike typer trucker og hvordan de skal kjøres og betjenes på en sikker måte. Deltakerne vil også få praktisk trening i å kjøre trucken, plukke opp og levere last, samt å utføre sikkerhetssjekker før bruk.

Kurset vil inneholde både teoretiske og praktiske øvelser, og deltakerne vil få mulighet til å øve seg på å kjøre trucken i ulike scenarier. Kurset vil også ta opp aktuelle lovverk og standarder knyttet til kjøring av trucker.

 

Praktisk informasjon:

Kurset har 4 moduler:

Modul 1.1 – Grunnleggende HMS, som er felles for truck, maskin- og kranførere.

Modul 2 – Fagspesifikk teoridel.

Modul 3 – Grunnleggende praksis.

Modul 4 – Praksis med avsluttende prøve.

Kursarrangør sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset. Enkel servering, kursmateriell og utstedelse av kursbevis er inkludert i kursavgiften.

Modul 1.1 har en gyldighet på 3 år. Skal du ta ny sertifisert opplæring når det er mer enn 3 år siden du tok Modul 1.1, må du ta denne modulen på nytt.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

 Påmelding er bindende. Faktura sendes til e-postadresse som er oppgitt 

Det vil ikke utstedes bevis før faktura er betalt.

Ved påmelding vil du innen kort tid motta en e-post med bekreftelse fra kursansvarlig Per Ole Hals.

Avmelding: Ved avmelding etter mottatt bekreftelse, belastes 20 % av kursprisen, minimum kr 600.- Ved avmelding senere enn 5 virkedager før kursstart belastes full kurspris. Påmeldte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.

Manglende oppmøte: Ved manglende oppmøte på kurset, uansett årsak, belastes full kurspris, samt andre kostnader påløpt («tillegg»).

Kostnader ved fakturering: Faktura tilsendt på EHF* er kostnadsfritt. For tilsendt faktura på annet vis, tilkommer et gebyr på kr 65.

Kompetanse AS kan avlyse kurs dersom det er for få deltakere. Beskjed om avbestilling vil sendes ut senest 5 virkedager før kursdagen.