HMS og Verneombud

Ta kontakt for bedrift interne kurs

Kurset er rettet mot bygg og anleggs bransjen

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

Arbeidsmiljøloven (AML)

Fysisk / Kjemisk arbeidsmiljø

HMS Forskriften

Psykososialt arbeidsmiljø

Verneombudets oppgaver og plikter

Vernerunder, kartlegging og oppfølging

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid

Målrettet HMS arbeid

Internkontroll

Målgruppe: Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes over tre dager, for øvrig sørger Kompetanse AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

 

Ta kontakt for pris