C1 og C2 Teleskoptruck

Vi tilbyr Teleskoptruckkurs C1-C2. Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en praktisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker.

Kurset vil inneholde både teoretiske og praktiske øvelser, og deltakerne vil få mulighet til å øve seg på å kjøre teleskoptruck i ulike scenarier. Kurset vil også ta opp aktuelle lovverk og standarder knyttet til kjøring av teleskoptrucker.

Kursbestillinger foregår gjennom vår samarbeidspartner Kordinate AS. Etter påmelding vil du få bekreftelse fra Kordinate.