Våre tjenester

Byggeleder

Vi forstår kompleksiteten i bygg- og anleggsbransjen. Med vår prosjekteringstjeneste tar vi dine ideer og visjoner og omskaper dem til realiserbare planer, med fokus på bærekraft, effektivitet og innovasjon. Vår tilnærming kombinerer teknisk ferdighet med praktisk erfaring for å sikre at hvert prosjekt møter både dagens behov og morgendagens forventninger.

Kontrollingeniør

Vi setter vi standarden for kvalitetskontroll i bygg- og anleggsbransjen. Vår kontrolltjeneste er mer enn bare en sjekkliste; det er en grundig evaluering og sikring av at alle aspekter ved ditt prosjekt møter de høyeste standarder for kvalitet, sikkerhet og overholdelse av gjeldende regelverk. Med fokus på detaljer og en systematisk tilnærming, sikrer vi at ditt prosjekt ikke bare er ferdigstilt, men at det oppnår kvalitet i alle ledd. La oss være din partner i å bygge med tillit og integritet. 

SHA-Koordinator

 I Kompetanse AS forstår vi viktigheten av sikkerhet i alle faser av et bygge- eller anleggsprosjekt. Vår sikkerhetstjeneste går utover tradisjonelle standarder for å sikre at hver arbeidsplass ikke bare er i samsvar med regelverket, men også et trygt, effektivt og ansvarlig miljø for alle involverte. Gjennom proaktiv risikovurdering, kontinuerlig overvåking og implementering, bidrar vi til å bygge en kultur av sikkerhet som beskytter både personell og prosjekt.

Dokumentert opplæring

Dokumentert opplæring fra Kompetanse AS sikrer at dine ansatte ikke bare møter, men overgår de nødvendige kravene for kompetanse og sikkerhetsstandarder i arbeidslivet. Med vår ekspertise får dine ansatte praktisk og teoretisk opplæring som er i tråd med gjeldende lover og forskrifter, noe som gir din bedrift en konkurransefordel gjennom forbedret sikkerhet og kvalitet på arbeidsplassen.

Vil du vite mer?

Adresse

Kompetanse AS
Norway