Lift/Personløfterkurs A-B-C

Vi tilbyr Lift/Personløfterkurs A-B-C. Sikkerhetsopplæringen i bruk av personløfter skal bidra til å redusere risikoen ved å arbeide i høyden, slik at arbeidstakeren ikke utsetter seg selv eller andre for unødige farer.

Kurset vil inneholder teoretiske delen. Arbeidsgiver må sørge for praksis og sende dokumentasjon på dette, før vi utsteder kompetansebevis.  Kurset vil også ta opp aktuelle lovverk og standarder knyttet til kjøring av personløfter.


Arbeidgiver må dokumentere 25 timer på aktuelle klasse. Praksis kan også bestilles hos oss, ta kontakt for mer info. 


Kursbestillinger foregår gjennom vår samarbeidspartner Kordinate AS. Etter påmelding vil du få bekreftelse fra Kordinate.