Kapittel 14 – Renovering av ledningsnett

Mål for opplæringen er at deltakeren skal:

  • Ha kjennskap til de viktigste funksjonskrav som må stilles til ledningsnettet.
  • Ha kjennskap til de mest brukte metodene som benyttes når man skal undersøkeeksisterende VA-ledningers tilstand.
  • Ha kjennskap til de viktigste metodene for renovering av et ledningsnett.
  • Ha kunnskap om hvordan man etablerer provisoriske anlegg for vann og avløp.Kunne velge materialer som egner seg til dette formål, samt kunne vurdere løsninger som tar hensyn til eventuell frost.
  1. Litteratur
    •  VA/Miljø-blad nr. 2, 3, 4, 51, 68, 91, 97 og 110

Powered By EmbedPress