Kapittel 13 – Grøftefrie rørleggingsmetoder

  • Liste opp hvilke miljømessige fordeler det kan være med å etablere nye ledninger i bakken uten oppgraving.
  • Ha kjennskap til i hvilke tilfeller grøftefrie metoder med fordel kan benyttes.
  • Ha kjennskap til de viktigste metodene for å legge nye rør uten graving.

Støttelitteratur

VA/Miljø-blad 111 Boring i fjell og løsmasser

Powered By EmbedPress