Kapittel 12 – Kvalitetsikring og sluttkontroll

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne:

 • Kontrollere og dokumentere mottak av VA-materiell i.h.t. bestilling (Mottakskontroll).
 • Vurdere hva som er viktig å ha med i en sjekkliste for utførelse av ledningsanlegg.
 • Forklare hvorfor det er viktig å satse på målrettede aktiviteter knyttet tilkvalitetssikring.
 • Dokumentere gjennomført kvalitetssikring (bedriftens kvalitetssikringssystem).
 • Beskrive hvordan sluttkontroller gjennomføres og utføres
  • tetthetsprøving av trykkløse ledninger
  • trykkprøving av trykkledninger
 • Ha kjennskap til andre metoder for sluttkontroll:
  • rørinspeksjon med videokamera
  • deformasjonskontroll
  • fallmåling
  • desinfeksjon av vannledninger
 1. Litteratur
  • VA/Miljø-blad nr.24, 25, 26, 28, 31, 37, 38, 39, 40 og 63
 • NS-EN 805 Vannforsyning – Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger.
 • NS-EN 1610 Utførelse og prøving av avløpsledninger

Powered By EmbedPress