Kapittel 11 – Utslipp fra mindre avløpsanlegg

Mål for opplæringen er at deltakeren skal:

  • kunne forklare hensikten med og de viktigste elementene i Forskrift om begrensning av forurensning.
  • ha kjennskap til avløpsløsninger for gråvann og svartvann.
  • kunne beskrive hvordan en bygger avløpsanlegg for et enkelthus med opptil 5personer.
  • kunne forklare de ulike anleggskomponentenes funksjon.
  • kunne velge og begrunne valg av type anlegg ved ulike grunnforhold.
  1. Litteratur
    • VA/Miljø-blad nr. 48, 49, 52, 59 og 60