Kapittel 10 – Lover og forskrifter

Mål for opplæringen er at deltakeren skal ha kjennskap til:

  • Formål og hovedtrekk i de viktigste lover og forskrifter som gjelder for bygging av vann- og avløpsanlegg (evt. konsekvens i driftsfase).
  • Plan og bygningslov m/ tilhørende forskrifter
  • Forurensningslov m/ tilhørende forskrifter
  • Drikkevannsforskrift
  • Forskrift om utførelse av arbeid

Støttelitteratur

  • Lovdata
  • Byggesaksforskriften
  • Forurensningsforskriften
  • Drikkevannsforskriften