Kapittel 9 – Helse, miljø og sikkerhet

Mål for opplæringen er at deltakeren skal:

 • Ha kjennskap til sentrale lover og forskrifter som angår helse-, miljø og sikkerhet.
 • Ha kunnskap om hvordan HMS-arbeidet gjennomføres på en byggeplass.
 • Ha kunnskap om hvordan HMS-arbeidet på en byggeplass dokumenteres.
 • Beskrive viktige løfteredskap og kjenne til sertifiseringsordningene for disse.
 • Ha kunnskap om hvilke gasser som kan opptre på et VA/ledningsanlegg (kummer) og hvilke fare dette kan innebære.
 • Ha kunnskap om rutiner i forbindelse med arbeidsulykker, samt ha kjennskap til livreddende førstehjelp.
 • Forstå viktigheten av god hygiene i forbindelse med anleggsutførelsen.
 • Litteratur
  • VA/Miljø-blad nr. 31
  • Arbeidsmiljøloven (www.lovdata.no)
 • Forskrifter: 
  • Forskrift om utførelse av arbeid
  • Internkontrollforskriften.
  • Byggherreforskriften.

Powered By EmbedPress