Kapittel 8 – Istandsetting av vei og oppbygging av veikroppen

 1. Mål for opplæringen er at deltakeren skal:
  • Beskrive hvordan en vegoverbygning skal utføres.
  • Forklare hvordan en setter i stand en vei etter gravearbeider.
  • Forklare hvilke rutiner som må gjennomføres mht. arbeidsvarsling på offentlig veg.
  • Beskrive hva en varslingsplan for arbeider på offentlig veg skal inneholde.
  • Ha kunnskap om komprimeringsmetoder som brukes ved bygging av vei.

Powered By EmbedPress