Kapittel 7 – Montering av kummer og gategods

Mål for opplæringen er at deltakeren skal:

 • Ha kunnskap om aktuelle vann og avløpskummer av betong.
 • Ha kunnskap om aktuelle vann og avløpskummer av plast.
 • Ha kunnskap om de mest sentrale produkter på gategods.
 • Montere betong- og plastkummer i samsvar med gjeldende monteringsanvisning.
 • Montere gategods i samsvar med gjeldende monteringsanvisning.
 • Sikre en kum gjennom anleggsperioden.
 • Ha kunnskap om ulike rørgjennomføringer i kummer, samt hvordan dissemonteres.
 • Ha kunnskap om forankringsløsninger i vannkummer.
 • Ha kunnskap om sikkerhetsrutiner i forbindelse med montering og arbeid i kum.
 • Ha kunnskap om forankring av kummer i grunn.
 • Litteratur
 • VA/Miljø-blad nr. 1, 9, 32 og 112.
 • Monteringsanvisninger for plast- og betongkummer.

Powered By EmbedPress