Kapittel 2 – Rørmaterialer

Mål for opplæringen er at deltakeren skal:

 • Ha kunnskap om hvilken type materialer som brukes i vann- og avløpsledninger.
 • Ha kjennskap til egenskapene og bruksområde til rør av termoplaster.
 • Ha kjennskap til egenskapene og bruksområde til rør av herdeplaster.
 • Ha kjennskap til egenskapene og bruksområde til rør av duktilt støpejern.
 • Ha kjennskap til egenskapene og bruksområde til rør av betong.
 • Ha kunnskap om hvordan duktile støpejernsrør korrosjonsbeskyttelse og deravhvilke hensyn man må ta i anleggsfasen for å ivareta korrosjonsbeskyttelsen.
 • Ha kunnskap om forskjellen på stive og fleksible rør spesielt med hensyn tilbruksområder, egenskaper og sikkerhetsspørsmål.
 • Ha kunnskap om de viktigste fordeler og ulemper ved de enkelte rørmaterialer.
 • Ha kunnskap om hvordan de forskjellige rørtypene merkes.
 • Ha kunnskap om hvordan de forskjellige rørtypene håndteres og lagres.
 • Ha kunnskap om riktig sammentrekningsverktøy for de enkelte rørtyper.
 1. Litteratur
 2. VA/Miljø-blad nr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 og 97. 

Powered By EmbedPress