Kapittel 5 – Rørlegging

Mål for opplæringen er at deltakeren skal:

 • Ha kunnskap om de forskjellige rørmaterialers leggeanvisning.
 • Utføre godkjente rørskjøter ved bruk av korrekt monteringsutstyr. Rørskjøteneutføres på de mest brukte rørmaterialene, termoplaster, duktile støpejernsrør ogbetong.
 • Ha kunnskap om de forskjellige tetningsringer som benyttes samt viktigheten av åbenytte riktig smøremiddel.
 • Ha kunnskap om de forskjellige rørmaterialenes muligheter for avvinkling.
 • Tilknytte en stikkledning til hovedvannledning.
 • Tilknytte en stikkledning til hovedavløpsledning.
 • Ha kunnskap til innhold i «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» –tekniske bestemmelser vedrørende etablering av stikkledninger.
 • Sikre et ledningsanlegg mot frost.
 • Forankre en vannledning i henhold til en beskrivelse, og ha forståelse for hvilkekrefter som opptrer.
 • Ha kunnskap om løsninger for strekkfaste skjøter.
 • Ha kjennskap til kabelanlegg i tilknytning til VA-grøfter/ VA-anlegg. Oppbygging avgrøfter for kabelanlegg.
 • Ha kjennskap til annen infrastruktur i grunnen:
 • • Fjernvarme
  • Gassledninger
 1. 2.5.2 Litteratur
  • VA/Miljø-blad nr. 5, 6, 7 og nr.33
  • Rørprodusentenes leggeanvisninger

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress

Powered By EmbedPress