Kapittel 4 – Etablering av rørgrøft

 1. Mål for opplæringen er at deltakeren skal:
  • Ha kunnskap om de viktigste punktene i «Forskrift om utførelse av arbeid» Kapittel 21.
  • Ha kunnskap om tiltak som må utføres for å sikre personell som arbeider i en grøft.
  • Ha kunnskap om hvordan en rørgrøft bygges opp, hvilke materialer som benyttes, hva de ulike sonene i en grøft kalles og hvilken funksjon de ulike sonene har.
  • Kunnskap om jordmasser og kjenne til jordmassenes viktigste egenskaper, samt ha kunnskap om friksjonsmasser og kohesjonsmasser.
  • Ha kunnskap om grøfteteori, hvilke krefter som virker på et nedgravd rør, samt forstå viktigheten av riktig utførelse med spesiell vekt på grøftebunn, fundament og sidefylling/beskyttelseslag.
  • Ha kunnskap om komprimeringsprinsipper.
  • Ha kunnskap om bruk av duk og geonett som benyttes i VA –anlegg.
  • Ha kunnskap om metoder for å hindre uønsket drenering.
  • Ha kunnskap om utførelse for kabelrør og el-kabler i grøft.
  • Ha kunnskap om faremomenter knyttet arbeid i nærheten av nedgravdehøyspentkabler.
 1. 2.4.2 Litteratur
  • Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 21
  • VA/Miljø-blad nr. 5, nr.6, og 27.

Powered By EmbedPress